Fördelar med kryptovalutan Bitcoin

Bitcoin är en virtuell valuta som ägaren kan använda till att göra transaktioner med check, ledningar eller kontanter. Det är en decentraliserad digital valuta utan en centralbank eller en enda administratör. Denna valuta kan skickas från användare till användare på peer-to-peer blockchainnätverket utan behov av mellanhänder.

Utan att gå in på djupa detaljer så fungerar Bitcoin på en stor allmänbok, som kallas blockchain, där alla transaktioner ingår som så kallade ”block”. När varje block kommer in i systemet så sänds det till ett nätverk för användare för validering. På detta sätt är alla användare medvetna om varje transaktion som görs, vilket förhindrar stöld eller spendering av samma valuta flera gånger.

Fördelarna med Bitcoin

Det finns en rad fördelar med Bitcoin som valuta. Först och främst så är Bitcoin oerhört säkert inom transaktioner. Bitcoins är låsta i ett offentligt nyckelkryptografissystem. Detta system tillåter endast ägaren att skicka kryptovalutan. En väldigt stark kryptografi och kodning med många nummer gör det omöjligt för eventuella hackers eller scammers att bryta detta schema. En Bitcoinaddress anses vara den säkraste valutan som är tillgänglig idag. Bitcoin är dessutom väldigt enkelt att tillgå. Användaren behöver endast ladda ner en mjukvara för att sälja, skicka eller köpa Bitcoin, detta helt utan avgifter eller extra kostnader. En transaktion av Bitcoin är otroligt snabb. I och med att Bitcoin, till skillnad från pengar, är helt likgiltig över sin användares plats så är dess transaktioner lika snabba oberoende på var mottagaren befinner sig i världen. Varken transaktioner eller konton är kopplade till verkliga identiteter när det kommer till Bitcoin. Bitcoins köper man och får på så kallade adresser, som är slumpmässiga verkliga kedjor på cirka 30 tecken. Det är vanligtvis möjligt att analysera ett transaktionsflöde, men det är inte möjligt att ansluta användarens verkliga identitet till dessa adresser, vilket gör det väldigt säkert att handla, sälja eller köpa denna valuta. Ytterligare en fördel med Bitcoin är att valutan är decentraliserat, vilket innebär främst tre saker:

  • Användaren har möjlighet att ta del av internationella erbjudanden
  • Inga extra kostnader är knutna till transaktionerna
  • Användaren behöver inte betala tax på sin valuta

Bitcoin är fritt från regeringsstörningar och manipulation. Valutan är dessutom väldigt transparent, vilket gör att användare vet vad som händer med hens valuta hela tiden.